Loader
लिपिक टंकलेखक संपूर्ण मार्गदर्शन

लिपिक टंकलेखक संपूर्ण मार्गदर्शन

Rs. 375 Rs. 319 15% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या” लिपिक परीक्षांसाठी "के.सागर प्रकाशन" यांचे  "लिपिक टंकलेखक संपूर्ण मार्गदर्शन " पुस्तकामध्ये लिपिक साठी लागणाऱ्या प्रत्येक अभ्यासक्रमाचा उल्लेख केला आहे. आणि प्रत्येक घटकाची मुद्देसूद मांडणी केली आहे.

वरील पुस्तकामध्ये  खालील विषयांचा समावेश होतो.

1) मराठी

2) इंग्रजी

3) सामान्य ज्ञान

4) बौद्धिक चाचणी

5) अंकगणित