Loader
Management

Management

Rs. 230 Rs. 207 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा Diploma

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Civil

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र Vi

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Management

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Overview of Business

2 Management Process

3 Organisational Management

4 Human Resource Management

5 Financial Management

6 Materials Management

7 Project management

8 Appendix, How to write paper for this subject, University Question Papers