Loader
Management

Management

Rs. 175 Rs. 158 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा Diploma

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Electrical

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र Vi

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Management

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Overview of Business 

Management process 

Organizational Management 

Human Resource Management 

Financial Management 

Materials Management 

Project Management 

Abbreviations