Loader
MANAGEMENT ACCOUNTING

MANAGEMENT ACCOUNTING


Rs. 195 (सर्व कर समावेश)

Rs. 185 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Cost Accounting
1.1 Introduction
1.2 Meaning of management accounting
1.3 Definitions of management accounting
1.4 Objectives of management accounting
1.5 Need of management accounting
1.6 Evolution of management accounting
1.7 Scope of management accounting
1.8 Nature of management accounting
1.9 Essentials of management accounting
1.10 Functions of management accounting
1.11 Tools and techniques of management accounting
1.12 Advantages of management accounting
1.13 Limitations / disadvantages
1.14 Distinction between management accounting and financial accounting
1.15 Distinction between management accounting and cost accounting
2. Analysis and Interpretation of Financial Statement
2.1 Introduction
2.2 Ratio
2.3 Analysis
2.4 Ratio analysis
2.5 Nature of ratio analysis
2.6 Objectives of ratio analysis
2.7 Uses or utility
2.8 Limitations of ratio analysis
2.9 Types of ratio
2.10 Some important terms
2.11 Chart showing various ratios, formula and utility and interpretation of ratio
2.12 Important ratios from point of view of different parties relating to financial statements
2.13 How to remember formulas of ratios
Solved Problems
3. Fund Flow and Cash Flow Statement
3.1 Fund
3.2 Flow of fund
3.3 Fund flow statement
Illustration
4. Working Capital
4.1 Introduction
4.2 Types of working capital
4.3 Factors affecting working capital
4.4 Financing of working capital requirements
4.5 Working capital cycle
4.6 Estimating working capital requirements
Illustrations
5. Marginal Costing
5.1 Introduction
5.2 Meaning
5.3 Objectives of marginal costing
5.4 Advantage of marginal costing
5.5 Disadvantages / demerits / limitations of marginal costing
5.6 The break even point
Illustration
Illustration
Illustration
Formulaes at a Glance
Illustrations
6. Budget and Budgetary Control
6.1 Introduction
6.2 Meaning
6.3 Forecast Vs. budget
6.4 Requirement of a sound budgeting system
6.5 Objective of budgeting
6.6 Advantages of budgeting
6.7 Problems / limitations of budgeting
6.8 Budgeting process
6.9 Types of budgets

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

MANAGEMENT ACCOUNTING

MANAGEMENT ACCOUNTING

संबंधित पुस्तके