Loader
Management Accounting

Management Accounting

Rs. 200 Rs. 180 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा Management

  • माध्यम इंग्रजी

  • विषय Management

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Introduction

2 Analysis And Interpretation of Financial Statements

3 Analysis ANd Interpretation of Ratios

4 Fund Flow Statement And Cash Flow Statement

5 Marginal Costing 6 Budget And Budgetary Control