Loader
Manufacturing Processes

Manufacturing Processes

Rs. 290 Rs. 261 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • विद्याशाखा Engineering

  • माध्यम इंग्रजी

  • विषय Manufacturing Processes

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

SECTION I

UNIT I - Casting Proceses 

UNIT II - Metal Forming Processes 

UNIT III - Joining Processes 

SECTION II 

UNIT IV - Centre Lathe Machine 

UNIT V - Milling Machines - Drilling Machines - Planning and Boring Machines 

UNIT VI - Grinding Machines