Loader
Manufacturing Processes

Manufacturing Processes


Rs. 185 (सर्व कर समावेश)

Rs. 176 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Forming Processes
1. Introduction
2. Forging
2.1 Forging Operations
2.2 Forging Types
2.3 Forging Defects
3. Rolling
3.1 Types of Rolling Mill
4. Extrusion
2. Press working
1. Introduction
2. Press - Classification
2.1 Press Operations
3. Die-set Components
3.1 Types of Dies
4. Forming Operations
4.1 Drawing Operation
4.2 Bending Operation
3. Casting Processes
1. Introduction
1.1 Basic Steps in Making Casting
2. Pattern Making
2.1 Pattern
2.2 Functions of Pattern
2.3 Types of Patterns
2.4 Pattern Materials
2.5 Pattern Allowances
2.6 Tools used for Pattern Making
2.7 Color Coding of Patterns
2.8 Cores
2.9 Core Prints
3. Moulding
3.1 Types of Moulding Sands
3.2 Properties of Moulding Sand
3.3 Elements of Gating System
3.4 Moulding Methods
4. Casting
4.1 Furnaces
4.2 Methods of Casting
4.3 Casting Defects, Causes and Remedies
5. Pressure Die Casting
5.1 Hot Chamber Process
5.2 Cold Chamber Process
4. Welding
1. Introduction
2. Weldability
2.1 Welding Techniques
2.2 Weld Joints
2.3 Classification of Welding Processes
3. Gas Welding Processes
3.1 Oxy-Acetylene Welding
3.2 Types of Welding Flames
3.3 Gas Welding Equipments
4. Arc Welding Processes
4.1 Carbon Arc Welding
4.2 Shielded Metal Arc Welding (SMAW)
4.3 Tungsten Inert Gas (TIG) / Gas Tungsten Arc Welding (GTAW)
4.4 Metal Inert Gas (MIG) / Gas Metal Arc Welding (GMAW)
4.5 Plasma Arc Welding
5. Resistance Welding Processes
5.1 Types of Resistance Welding
6. Radiant Energy Welding Processes
6.1 Electron Beam Welding (EBW)
6.2 Laser Beam Welding (LBW)
7. Welding Defects
8. Allied Fusion Processes
8.1 Soldering
8.2 Brazing
5. Machining operations
1. Introduction
2. The Lathe Machine
2.1 Principle of Working
2.2 Classifications of Lathe
2.3 Basic Parts of a Centre Lathe
2.4 Lathe Operations
2.5 Taper and Taper Turning
2.6 Taper Turning Methods
2.7 Cutting Tool Nomenclature
2.8 Tool Signature
2.9 Cutting Parameters
3. Drilling Machine
3.1 Working Principle
3.2 Classification of Drilling Machines
3.3 Portable or Hand Drilling Machine
3.4 Sensitive or Bench Drilling Machine
3.5 Upright Drilling Machine
3.6 Radial Drilling Machine
3.7 Basic Parts of Radial Drilling Machine
3.8 The Drill
3.9 The Twist Drill
3.10 Twist Drill Nomenclature
3.11 Drilling Machine Operations
3.12 Cutting Parameters
6. Plastic Moulding
1. Introduction
2. Properties of Plastics
3. Types of Plastics
3.1 Materials
4. Moulding Processes
5. Design Considerations

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा

 • विद्याशाखा

 • शाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Manufacturing Processes

Manufacturing Processes

संबंधित पुस्तके