Loader
MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS

MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS


Rs. 100 (सर्व कर समावेश)

Rs. 95 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Complex Algebra
1.1 Introduction
1.2 Algebra of complex numbers
1.3 Argand diagram
1.4 Different forms of complex number
1.5 De moivre?s theorem
1.6 Trigenometric, exponential and hyperbolic functions
1.7 Logarithm of a complex number
1.8 Powers and roots of a complex number
1.9 Application of complex numbers to determine velocity and acceleration
2. Vector Algebra
2.1 Introduction
2.2 Addition and subtraction of vectors
2.3 Multiplication of vectors
2.4 Scalar triple product
2.5 Geometrical interpretation of scalar triple product
2.6 Vector triple product
3. Vector Analysis
3.1 Introduction
3.2 Differentiation of a vector with respect to a scalar
3.3 Scalar and vector fields
3.4 Vector differential operator
3.5 Gradient of a scalar field
3.6 Divergence of a vector field
3.7 Curl of a vector field
3.8 Statement of gauss-divergence theorem and stoke’s theorem
3.9 Vector integrals: Line, surface and volume integral and their examples
3.10 Vector identities
4. Partial Differentiation
4.1 Introduction
4.2 Definition of partial differentiation
4.3 Successive differentiation
4.4 Total differentiation
4.5 Exact differential
4.6 Chain rule
4.7 Two theorems in partial differentiation
4.8 Change of variables from cartesian to polar co-ordinates
4.9 Implicit and explicit functions
4.10 Conditions for maxima and minima (Without Proof)
5. Differential Equation
5.1 Introduction
5.2 Frequently occurring partial differential equations [Cartesian Co-ordinates]
5.3 Terminology used in differential equations (Order, Degree, Linearity and Non–Linearity, Homogeneity and Non-Homogeneity)
5.4 Singular points of differential equation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS

MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS

संबंधित पुस्तके