Loader
MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS

MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS


Rs. 210 (सर्व कर समावेश)

Rs. 200 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Revision
1. Sets
2. Matrices
3. Limits
4. Continuity
5. Differentiation (Derivatives)
6. Integration
7. Graphs of Some Functions
2. Complex Numbers
1. Introduction
2. Basic Operations on Complex Numbers
3. Modulus and Arguments of Complex Numbers
4. De-Moiver’s Theorem
5. Roots of a Polynomial Equations
3. Sequences and Series
1. Introduction
2. Sequences
3. Series
4. Partial Differentiations
1. Partial Derivatives
2. Rules of Partial Differentiations (chain Rules)
3. Higher Order Partial Derivatives
4. Maxima and Minima
5. Differential Equations
1. Introduction
2. An Order and Degree of Differential Equations
3. General and Particular Solution of Differential Equations
4. Differential Equations of 1st Order and 1st Degree
5. Homogeneous Differential Equations
6. Non-homogeneous Differential Equations
7. Exact Differential Equations
8. Integrating Factors (I.F.)
9. Linear Differential Equations
10. Applications of Differential Equations
6. Matrices and System of Linear Equations
1. Introduction
2. Elementary Transformations
3. Rank of a Matrix
4. Row Echelon Form of a Matrix
5. System of Linear Equations
7. Vector Spaces
1. Introduction
2. Euclidean N-Space
3. General Vector Space
4. Subspaces
5. Linear Combination
6. Linear Independence and Dependence
7. Eigenvalues and Eigenvectors
8. Diagonalization of Matrices

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Biotechnology

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Mathematics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS

MATHEMATICS FOR BIOLOGISTS

संबंधित पुस्तके