Loader
MATHEMATICS & STATISTICS P-II

MATHEMATICS & STATISTICS P-II


Rs. 78 (सर्व कर समावेश)

Rs. 74 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents:

1. Theory of Attributes
1.1 Introduction
1.2 Notation
1.3 Dichotomy
1.4 Class and Class Frequency
1.5 Relation Between Class-Frequencies
1.6 Consistency of Data
1.7 Criteria of Independence of Attributes
1.8 Association of Attributes
2. Regression Analysis
2.1 Introduction
2.2 Meaning and Types of Regression
2.3 Linear Regression
2.4 Regression Coefficient
2.5 Angle Between Lines of Regression
3. Finite Differences, Methods of Interpolation and Numerical Integration
3.1 Introduction
3.2 Finite differences
3.3 Interpolation
3.4 Lagrange's interpolation formula
3.5 Numerical Integration
4. Binomial Distribution and Poisson Distribution
4.1 Introduction
4.2 Statement of Binomial Theorem
4.3 General Term in Binomial Expansion
4.4 Bernoulli's Trial
4.5 Binomial Distribution
4.6 Conditions of Binomial Distribution
4.7 Mean and Variance of Binomial Distribution
4.8 Poisson Distribution
4.9 Mean and Variance of Poisson Distribution
5. Linear Programming
5.1 Introduction
5.2 Meaning of Linear Programming Problem
5.3 Mathematical formulation OF LPP
5.4 Solution of LPP by Graphical Method
6. Assignment Problem and Sequencing Problem
6.1 Introduction
6.2 Definition of Assignment Model
6.3 Mathematical formulation of assignment model
6.4 Hungarian Method for Solution of an Assignment Problem
6.5 General Description of a Sequencing Problem
6.6 Processing n jobs through two machines
6.7 Processing n jobs through three machines
7. Vital Statistics, Mortality Rates and Life Tables
7.1 Introduction
7.2 Demography as science of Population Studies
7.3 Introduction and uses of vital statistics
7.4 Notation and Terminology in Vital Statistics
7.5 Measurement of Mortality
7.6 Notation and Terminology used in Life table (Mortality table)
7.7 Assumptions, Description and Construction of the Life Table
7.8 Uses of Life Tables
8. Index Numbers
8.1 Introduction
8.2 Definition and Nature of Index Numbers
8.3 Types of Index Numbers
8.4 Construction of Index Numbers
8.5 Cost of Living Index Number
8.6 Uses of Cost of Living Index Number

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा उच्च माध्यमिक शिक्षण

 • विद्याशाखा वाणिज्य

 • इयत्ता 12th

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

 • विषय Mathematics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

MATHEMATICS & STATISTICS P-II

MATHEMATICS & STATISTICS P-II

संबंधित पुस्तके