Loader
Measurement And Control

Measurement And Control

Rs. 220 Rs. 198 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा Diploma

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Mechanical

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र V

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Measurement And Control

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Introduction to Measurement 

Control Systems 

Displacement Measurement 

Temperature Measurement 

Flow Measurement 

Miscellaneous Measurement 

Sample Test Paper