Loader
Product

METABOLIC PATHWAYS (EQPS)

Rs. 75 Rs. 71 6% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा विज्ञान

  • शाखा Biotechnology

  • इयत्ता दुसरे वर्ष

  • सत्र Ii

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Metabolic Pathways Eqps

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Section–I
Expected Questions (Chapterwise)
Chapter 1: Bioenergetics
Chapter 2: Enzymes
Chapter 3: Metabolism
Chapter 4: Carbohydrate Metabolism
Chapter 5: Photosynthesis and Photorespiration
Chapter 6: Lipid Metabolism
Chapter 7: Amino Acid Metabolism
Chapter 8: Nucleotide Metabolism

Section–II