Loader
MODERN OPERATING ENVIRONMENT & MS OFFICE

MODERN OPERATING ENVIRONMENT & MS OFFICE


Rs. 225 (सर्व कर समावेश)

Rs. 214 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction to Computer
1. Introduction
2. What is a Computer?
3. History of Computers
4. Characteristics of Computers
5. Concepts of Hardware and Software
6. Types of Software
7. Evolution and Generation of Computers
9. Types of Computers
10.Limitations of Computers
11.Application Areas of Computers
2. Structure And Working of Computer
1. Introduction
2. lock Diagram of a Computer
3. CPU (Central Processing Unit)
4. us Structure
3. Input / Output Devices
1. Introduction
2. Input Devices
3. Output devices
4. Computer Memory
1. What is Memory?
2. Primary (Semiconductor) Memory
3. Secondary Memory and Storage Devices
5. Computer Language and Software
1. Introduction
2. Algorithm
3. Flowchart
4. Types of Programming Languages
5. Compilers and Interpreters
6. Characteristics of a Good Programming Language
7. Software

6. Operating System
1. Introduction to O.S.
2. Evolution of Operating System
3. Functions of Operating System
4. Types of Operating Systems
5. Windows Operating System
6. Components of the Windows O.S.
7. Running Windows Applications
8. Switching etween Applications
9. Windows Accessories
10.Difference etween DOS and Windows Operating System
11. Linux O.S.

7. Networking
1. Introduction
2. Computer Network
3. Communication Modes
4. Data Transmission
5. Direction of Transmission
6. Data Transmission Media
7. Network Structure
8. Network Topologies
9. Internet
8. MS-OFFICE
1. Introduction
2. Introduction to MS-Word 2007
3. MS-Excel 2007
4. MS-PowerPoint 2007
5. MS-Access 2007

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

MODERN OPERATING ENVIRONMENT & MS OFFICE

MODERN OPERATING ENVIRONMENT & MS OFFICE

संबंधित पुस्तके