Loader
नाथसंप्रदाय आणि ज्ञानेश्वर

नाथसंप्रदाय आणि ज्ञानेश्वर

Rs. 180 Rs. 153 15% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर हे महाराष्ट्रातील सारस्वताचे दैवत आहे. त्यांचा आणि नाथ संप्रदायाचा जवळचा संबंध आहे.
ज्ञानेश्वरीत त्यांनी नाथपंथाचे, योगाचे वर्णन केले आहे.
ज्ञानभक्ती व कर्माचा समन्वय साधून त्यांनी सर्वांचा भक्तिमार्ग दाखविला आणि भागवत धर्माचा पाया रचला. ज्ञानेश्वरीतील ओव्यांमधून नाथ संप्रदायाचा प्रभाव दिसतो. 
यावर भास्य करणारा 'नाथ संप्रदाय आणि ज्ञानेश्वर' हा ग्रंथ डॉ. कृ. ज्ञा. भिंगारकर यांनी लिहिला आहे.
नाथसंप्रादयाची पार्श्वभूमी, संत ज्ञानेश्वरांचे चरित्र व वाड्मय, नाथसंप्रदाय व तत्वज्ञान, योगमार्गाचे विवेचन, भक्तियोग, समाजप्रबोधनाचा विचार, नाथ संप्रदायाच्या दृष्टीने ज्ञानेश्वरांच्या काव्यातील सौंदर्य, उपसंहार यात आला आहे.