Loader
Product

Networking And Data Communication


Rs. 100 (सर्व कर समावेश)

Rs. 95 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1.Introduction to Data Communication22
1.1Introduction1-1
1.2Data Communications1-2
1.3Computer Communication1-2
1.4The Theoretical Basic for Data Communication1-3
1.5Error Detection and Correction1-7
1.6Modulation1-15
1.7Multiplexing1-18
2.Introduction to Computer Network22
2.1Introduction2-1
2.2computer network2-2
2.3Structure of the Communication Network2-3
2.4Communication Entities2-5
2.5Network Structure2-7
2.6Topologies2-9
2.7 Network Applications2-14
2.8The Telephone Network2-16
2.9Modes of Data Transfer2-19
3.Types of Network18
3.1Introduction3-1
3.2LAN3-2
3.3WAN3-3
3.4MAN3-5
3.5Comparison between LAN and WAN3-6
3.6Connection Oriented and Connectionless Networks3-7
3.7Classification of Communication Protocols3-8
4.Layered Protocols and the OSI Model18
4.1Introduction4-1
4.2Goals of Layered Protocols4-1
4.3Network Design Problems4-2
4.4Communication between Layers4-2
4.5OSI Reference Model4-5
4.6OSI Protocol Layering4-6
5.Local Area Network18
5.1Concept of LAN5-1
5.2Primary Attributes of a LAN5-3
5.3Broadband and Baseband LANs5-3
5.4LAN Topologies with Protocols5-4
6.Switching and Routing In Network14
6.1Introduction6-1
6.2Switching Methods6-1
6.3Circuit Switching6-2
6.4Message Switching6-4
6.5Packet Switching6-6
6.6When and When Not to Use Packet Switching?6-8
6.7Packet Switching Support to Circuit Switching Networks6-12
7.TCP/IP52
7.1 Introduction7-1
7.2The Origins of the Internet: ARPA net7-3
7.3The Birth of TCP/IP7-5
7.4Architecture of TCP/IP7-7
7.5 User Datagram Protocol7-14
7.6 Transmission Control Protocol7-18
7.7Internet7-31
7.8 TCP/IP Network Planning7-35
7.9 Bridges7-36
7.10IP Address Scheme7-38
7.11IP Address Characteristics7-42
7.12How TCP/IP Works7-44
7.13TCP/IP Application Interfaces7-
49ContentsContents
Contents
1.Introduction to Data Communication
1.1Introduction
1.2Data communications
1.3Computer communication
1.4The theoretical basic for data communication
1.5Error detection and correction
1.6Modulation
1.7 Multiplexing
2.Introduction to Computer Network
2.1Introduction
2.2 Computer network
2.3Structure of the communication network
2.4Communication entities
2.5Network structure
2.6Topologies
2.7 Network applications
2.8 The telephone network
2.9 Modes of data transfer
3. Types of Network
3.1 Introduction
3.2LAN
3.3WAN
3.4MAN
3.5 Comparison between LAN and WAN
3.6 Connection oriented and connectionless networks
3.7 Classification of communication protocols
4. Layered Protocols and the OSI Model
4.1 Introduction
4.2Goals of layered protocols
4.3Network design problems
4.4 Communication between layers
4.5 OSI reference model
4.6 OSI protocol layering
5. Local Area Network
5.1 Concept of LAN
5.2Primary attributes of a LAN
5.3 Broadband and baseband LANs
5.4 LAN topologies with protocols
6. Switching and Routing in Network
6.1 Introduction
6.2Switching methods
6.3 Circuit switching
6.4 Message switching
6.5 Packet switching
6.6 When and when not to use packet switching?
6.7 Packet switching support to circuit switching networks
7. TCP/IP
7.1 Introduction
7.2 The origins of the internet: ARPA net
7.3 The birth of TCP/IP
7.4 Architecture of TCP/IP
7.5 User datagram protocol
7.6 Transmission control protocol
7.7 Internet
7.8 TCP/IP network planning
7.9 Bridges
7.10 IP address scheme
7.11 IP address characteristics
7.12 How TCP/IP works
7.13 TCP/IP application interfaces

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Solapur

 • विषय Networking And Data Communication

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Networking And Data Communication

Product

संबंधित पुस्तके