Loader
NUMERICAL ANALYSIS

NUMERICAL ANALYSIS


Rs. 110 (सर्व कर समावेश)

Rs. 105 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Errors
1. Introduction
2. Accuracy of Numbers
3. Errors
4. A General Formula for Error
2. Algebraic and Transcendental Equations
1. Introduction
2. Location of Roots
3. Methods to Find the Roots
4. Newton Raphson Method
3. Calculus of Finite Differences
1. Introduction
2. Forward Difference, Backward Difference and Shift Operators
3. Fundamental Theorem on Differences of Polynomial
4. Estimation of Error by Difference Table
5. Technique to Determine the Missing Term
4. Interpolation with Equal Interval
1. Introduction
2. Newton-Gregory Formula for Forward Interpolation (Equal Intervals)
3. Newton’s –Gregory formula for Backward Interpolation (For Equal Intervals)
3. Central Difference Formulae
4. Bessel’s Interpolation Formula
5. Interpolation with Unequal Interval
1. Introduction
2. Lagrange’s Interpolation Formula
3. Divided Differences
4. Newton’s Divided Difference Formula (Interpolation with Unequal Intervals)
5. Hermite’s Interpolation Formula
6. Numerical Integration
1. Introduction
2. General Quadrature Formula(For Equidistant Arguments)
3. Trapezoidal Rule
4. Simpson’s rd Rule
5. Simpson’s thRule
6. Euler-Maclaurin’s Formula 3
7. Numerical Solution of Ordinary Differential Equation
1. Introduction
2. Euler’s Method
3. Euler’s Modified Method
4. Runge – Kutta Methods

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Numerical Analysis

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

NUMERICAL ANALYSIS

NUMERICAL ANALYSIS

संबंधित पुस्तके