Loader
NUMERICAL METHODS

NUMERICAL METHODS


Rs. 160 (सर्व कर समावेश)

Rs. 152 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Preliminary
1.1 Introduction
1.2 Function
1.3 Limit of a function
1.4 Derivatives
1.5 Integration
2. Solution of Non-Linear Equations
2.1 Introduction
2.2 Bisection method
2.3 Newton raphson method
3. Interpolation
3.1 Introduction
3.2 Forward & backward difference operator and tables
3.3 Symbolic relations
3.4 Factorial notation
3.5 Newton’s forward difference & backward difference …
3.6 Lagrange’s formula for interpolation with unequally….
4. Curve Fitting
4.1 Introduction
4.2 The method of least squares
4.3 Fitting a linear equations (A Straight Line)
4.4 Fitting a second degree polynomial function
5. Numerical Differentiation
5.1 Numerical differentiation
5.2 Numerical integration
6. Numerical Solutions of Ordinary Differential Equations
6.1 Ordinary differential equations
6.2 Taylor’s series method
6.3 Picard’s method
6.4 Euler’s method
6.5 Runge-kutta method
7. Quantitative Techniques
7.1 Linear programming problem
7.2 Transportation problem (T.P.)
7.3 Assignment problem (A.P.)

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Iii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Numerical Methods

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

NUMERICAL METHODS

NUMERICAL METHODS

संबंधित पुस्तके