Loader
स्पर्धा परीक्षा जनरल नॉलेज

स्पर्धा परीक्षा जनरल नॉलेज

Rs. 345 Rs. 293 16% OFF

माहिती

  • भाषा मराठी

  • पुस्तकाचे स्वरूप छापिल

  • आयएसबीएन १३ ९७८९३८४७३०३१४

  • पाने ५३५

  • प्रकाशक के सागर प्रकाशन

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

अनुक्रमणिका

१. प्राचीन भारताचा इतिहास

२. मध्ययुग भारताचा इतिहास

३. आधुनिक भारताचा इतिहास

४. महाराष्ट्रातील समाजसुधारक

५. महाराष्ट्राचा भूगोल (प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक )

६. भारताचा भूगोल  (प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक )

७. जगाचा भूगोल  (प्राकृतिक, सामाजिक व आर्थिक )

८. भारतीय राज्यघटना

९. पंचायतराज व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था (प्रशासन, सार्वजनिक धोरण व हक्कांशी संबंधित          मुद्दे)

१०. अर्थीक आणि सामाजिक विकास

११. सामान्य विज्ञान

१२.पर्यावरण जैवविविधता आणि हवामान बदल