Loader
ORGANIC CHEMISTRY

ORGANIC CHEMISTRY


Rs. 85 (सर्व कर समावेश)

Rs. 81 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Stereoisomerism
(Three dimensional aspects of sp3 hybridised carbon)
1.1 Introduction
1.2 Optical isomerism
1.3 Chirality (Asymmetric/Chiral Carbon)
1.4 Three dimensional representation of the chiral centre (Representation of Organic Molecules)
1.5 Enatiomers
1.6 Absolute configuration
1.7 R and S nomenclature
1.8 D and L nomenclature
1.9 Optical isomers with two chiral centres
1.10 Stereoisomers in cycloalkanes
2. Chemistry of Aldehyde and Ketone
2.1 Introduction
2.2 Structure of carbonyl group
2.3 Nomenclature of aldehydes and ketones
2.4 Physical properties of aldehydes and ketones
2.5 Preparations of aldehydes
2.6 Preparation of ketones
2.7 Reactions of aldehydes and ketones 1
3. Chemistry of Natural and Unnatural Carboxylic Acids and their Derivatives
3.1 Introduction
3.2 Nomenclature
3.3 Physical properties
3.4 Preparation of carboxylic acids
3.5 Reactions of carboxylic acids
3.6 Analysis of carboxylic acids
3.7 Derivatives of carboxylic acids
4. Aliphatic and Aromatic Amines
4.1 Introduction
4.2 Structure
4.3 Classification
4.4 Nomenclature
4.5 Physical properties
4.6 Preparation of amines
4.7 Reactions of amines
4.8 Diazonium salts
4.9 Sandmeyer reaction/replacement of nuclear H by I, OH and H
4.10 Analysis of amines
5. Functional Group Inter Conversion in C – C and C-Heteroatom Bonds
5.1 Introduction
5.2 How to bring about organic conversion?
5.3 Step–up/step–down synthesis
5.4 Functional group inter conversion (FGI) - involving c – c and c-heteroatom bonds
5.5 Synthesis of target molecules
5.6 Predict the major/minor product
5.7 Reagents
6. Chemistry of Heterocyclic Compounds with One Heteroatom
6.1 Introduction
6.2 Classification
6.3 Nomenclature of heterocylic compounds
6.4 Five membered heterocylic compounds
7. Introduction to Bio-Molecules
7.1 Introduction
7.2 Carbohydrates
7.3 Amino acids, proteins and enzymes
7.4 Nucleic acids
7.5 Lipids-genetal introduction, classification with examples

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Organic Chemistry

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ORGANIC CHEMISTRY

ORGANIC CHEMISTRY

संबंधित पुस्तके