Loader
ORGANISATIONAL BEHAVIOUR

ORGANISATIONAL BEHAVIOUR


Rs. 145 (सर्व कर समावेश)

Rs. 138 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Fundamentals of Organizational Behavior
1. Introduction
2. Definitions And Concept
3. Scope and Utility
4. Goals
5. Fundamental Concepts
6. Contributing Disciplines To The OB Field
7. Models (Theories) Of Organizational Behavior
8. Interpretation of Different Models
9. THE S-O-B-C MODEL
10. Emerging Aspects of Organizational Behavior
2. Attitude Values and Motivation
1. Attitudes
2. Effects of Employee Attitudes
3. Personal and Organizational Values
4. Job Satisfaction
5. Meaning of the term ‘Motivation'
6. Theories of Motivation
3. Personality
1. Personality
2. Definitions
3. Determinants of Personality
4. Theories of Personality
5. The Myers - Briggs Framework
6. Major Traits Influencing Organizational Behavioral
7. Personality & Organization
4. Work Stres
1. Stress: Definitions and Concept
2. Symptoms of Stress
3. Sources of Stress (Causes of Stress)
4. Stressors
5. Consequences of Job Stress (Stages and Effects of Stress)
6. Relationship between Performance and Stress
7. Stress Management
5. Conflict in Organizations
1. Concept of Conflict
2. The Process of Conflict
3. Sources of Conflict
4. Levels of Conflict
5. Types of Conflict
6. Effects of Conflict
7. Resolution of Conflict
8. Strategies For Conflict Resolution
9. Conflict Resolution Techniques
6. Group Behavior and Change in Organization
1. Nature of Group?
2. Team
3. Goals of Organizational Change

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

ORGANISATIONAL BEHAVIOUR

ORGANISATIONAL BEHAVIOUR

संबंधित पुस्तके