Loader
पर्यावरण शिक्षण

पर्यावरण शिक्षण

Rs. 100 Rs. 95 5% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा उच्च माध्यमिक शिक्षण

  • विद्याशाखा Arts,Commerce,Science

  • इयत्ता 11th

  • माध्यम मराठी

  • मंडळ/विद्यापीठ महाराष्ट्र राज्य बोर्ड

  • विषय पर्यावरण

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

जैवविविधता
पर्यावरण व्यवस्थापन
शाश्वत अथवा निरंतर विकास
शाश्वत अथवा निरंतर शेती