Loader
PLANT DIVERSITY-I (Term I)

PLANT DIVERSITY-I (Term I)


Rs. 85 (सर्व कर समावेश)

Rs. 81 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Plant Diversity
1.1 Introduction
1.2 Definition of Biodiversity and plant diversity
1.3 The Plant Kingdom
1.4 Diversity in plant kingdom
1.5 Five kingdom system and position of plants
1.6 Importance of plant diversity
2. Algal Diversity
2.1 Introduction
2.2 Occurrence and habitat
2.3 Thallus
2.4 Cell structure
2.5 Pigments
2.6 Reserve food material
2.7 Reproduction
2.8 Life cycle pattern in ulothrix and ulva
3. Fungal Diversity
3.1 Introduction
3.2 Occurrence (Habitat)
3.3 Thallus
3.4 Cell structure
3.5 Nutrition
3.6 Reproduction
3.7 Life cycle pattern in cystopus and agaricus
4. Lichen Diversity
4.1 Introduction
4.2 Occurrence
4.3 Nature of association
4.4 External morphology of the lichen thallus
4.5 Internal structure of lichen thallus
4.6 Reproduction in lichens
5. Bryophyte Diversity
5.1 Introduction
5.2 General characters of bryophyta
5.3 Classification of bryophyta
5.4 Occurence, habit-habitat
5.5 Vegetative reproduction in bryophyte
5.6 Sexual reproduction in bryophyte
5.7 Sporophyte diversity in bryophytes
5.8 Life cycle pattern in bryophyta

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Botany

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PLANT DIVERSITY-I (Term I)

PLANT DIVERSITY-I (Term I)

संबंधित पुस्तके