Loader
PLANT DIVERSITY-II (TERM II)

PLANT DIVERSITY-II (TERM II)


Rs. 125 (सर्व कर समावेश)

Rs. 119 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Pteridophyte Diversity
1.1 Introduction
1.2 General characters of pteridophytes
1.3 Classification
1.4 Life cycle of pteridophyte (Silaginella)
1.5 Fern ecology
1.6 The sporophyte
1.7 Root
1.8 Leaves
1.9 Heterospory and origin of seed
1.10 Apospory
1.11 Gametophyte
1.12 Gametes
1.13 Embryology
1.14 Diversity in stelar type
2. Gymnosperm Diversity
2.1 Introduction
2.2 Cycas
2.3 External morphology of pinus with sporophyte, gametophyte, reproduction and wood anatomy
2.4 Gnetum
2.5 Affinities of gymnosperms with pteridophytes and angiosperms
3. Angiosperm Diversity
3.1 Introduction
3.2 Salient features of angiosperms
3.3 Angiosperm classification
3.4 Sporophyte diversity in habit and habitat
3.5 The plant body and its development
3.6 Development of the plant body
3.7 Internal organization of vascular plant
3.8 Cell types and tissues
3.9 The plant cell
3.10 Gametophyte
3.11 Importance of double fertilization
3.12 Reproduction
3.13 Morphology and anatomy of root, stem and leaf
3.14 Diversity of angiosprms and evolutionary success
4. Conservation of Plant Diversity
4.1 Introduction-concept
4.2 Types of plant diversity
4.3 Needs of conservation of plant diversity
4.4 Methods of conservation of plant diversity
4.5 Importance of conservation of plant diversity

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PLANT DIVERSITY-II (TERM II)

PLANT DIVERSITY-II (TERM II)

संबंधित पुस्तके