Loader
PLANT PHYSIOLOGY

PLANT PHYSIOLOGY


Rs. 125 (सर्व कर समावेश)

Rs. 119 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना


1. Introduction to Plant Physiology
1. What is Plant Physiology? – Plants at Work
2. History of Plant Physiology
3. Applications of Plant Physiology
2. Plant - Water Relations
1. Introduction
2. Physico-chemical Properties of Water
3. Membrane Structure
4. Diffusion
5. Osmosis
6. Plasmolysis
7. Imbibition
3. Absorption of Water
1. Role of Water in the Life of Plants
2. Concept of Water Potential and Capillary Water
3. Absorption of Water
4. Factors affecting Absorption of Water
4. Ascent of Sap
1. Introduction
2. Theories of Ascent of Sap
3. Factors affecting Ascent of Sap
5. Transpiration
1. Transpiration - an Unavoidable Evil
2. Types of Transpiration
3. Structure of Stomata
4. Mechanism of Opening and Closing of Stomata
5. Factors affecting Transpiration
6. Significance of Transpiration
7. Antitranspirants
8. Guttation
9. Exudation
6. Plant Growth and Plant Growth Regulators
1. Introduction
2. Phases of Growth
3. Measurement of Growth
4. Factors affecting Growth
5. Plant Growth Regulators
7. Nitrogen Metabolism
1. Introduction
2. Nitrogen Fixation
3. Assimilation of Nitrogen by the Plant
8. Seed Dormancy and Germination
1. Seed Dormancy
2. Methods to Break Seed Dormancy
3. Metabolic changes during Seed Germination
9. Physiology of Flowering
1. Photoperiodism
2. Phytohormones and Initiation of Flowering
3. Application of Photoperiodism
4. Vernalisation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PLANT PHYSIOLOGY

PLANT PHYSIOLOGY

संबंधित पुस्तके