Loader
PLANT RESOURCES MANAGEMENT UTILIZATION -I (Term I)

PLANT RESOURCES MANAGEMENT UTILIZATION -I (Term I)


Rs. 125 (सर्व कर समावेश)

Rs. 119 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Natural Resources
1.1 Introduction
1.2 Types of natural resources
1.3 Plants as natural resources
1.4 Management practices of resources, need and methods
1.5 Water resource managements
1.6 Land resource management
1.7 Utilization of natural resources
1.8 Plants as a sources of hydrocarbons
1.9Fibre
1.10 Plants in medicine
1.11Essences or essential oils
1.12Plant resources
2. Nursery Management
2.1 Introduction
2.2 Types of nurseries and cultural practices
2.3Seed (Propagule) collection, selection of propagule materials, storage and treatments
2.4 Manures, fertilizers and pesticides
2.5Methods of irrigation-drip, sprinkler and flood
3.Horticultural Practices
3.1Introduction
3.2Definition
3.3Branches of horticulture
3.4Scope and importance
3.5Methods of propagation
3.6 Landscaping and conservation
4. Greenhouse Technology
4.1Introduction
4.2Type of green houses
4.3Structure of greenhouse
4.4 Site selection
5. Harvest Technology
5.1Introduction
5.2 Harvest technology
5.3 Post-harvest technology and management for fruits, flowers and medicinal plants
6.Weed Management
6.1 Introduction
6.2 Definition and need
6.3Invasive weeds concept and causes of thier dominance
6.4Weed control-physical, chemical, and biological
6.5Sustainable uses of weeds

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा General Science

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Botany

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PLANT RESOURCES MANAGEMENT UTILIZATION -I (Term I)

PLANT RESOURCES MANAGEMENT UTILIZATION -I (Term I)

संबंधित पुस्तके