Loader
प्राण्यांची गाणी

प्राण्यांची गाणी

Rs. 25 Rs. 20 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

प्राण्यांची गाणी म्हणता म्हणता मुलांना सगळ्या प्राणी-पक्ष्यांची ओळखही होईल.
गेंडा -
नाकावरती शिंग उगवले
भला थोरला जबडा
मातकट काळा गेंडा असतो
ताकद्वाला तगडा.

सुतार -
सुतार पक्ष्याची चोचीने
झाडावरती टकटक चाले
टकटकताना लाल तुर्यासम
डोक्यावारली टोपी हाले