Loader
प्रेमळ भूत ४ पुस्तकांचा संच

प्रेमळ भूत ४ पुस्तकांचा संच

Rs. 240 Rs. 216 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

जगात भुतं नसतात...
असतात फक्त भुतांच्या गोष्टी!
मुलांनो,
तुम्हाला भेटायला
खास कोण येतय माहितेय?
प्रेऽऽऽमळ भूऽऽत...
हे असं तसं भूत नाहीये बरं का...
हे आहे एज्युकेटेड भूत!
बोला, आहे का काही तुमची इच्छा?
मग नुसतं म्हणा...
ओके...बोके...पक्के...काम शंभर टक्के!