Loader
PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT


Rs. 110 (सर्व कर समावेश)

Rs. 105 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Management
1.1 Definition and meaning
1.2 Nature and scope
1.3 Management - Art, Science or Profession
1.4 Management process
1.5 Importance of management
1.6 Role of manager
1.7 Types of managers
1.8 Line and staff managers
1.9 Management skill
1.10 Levels of management
1.11 Management, administration, organisation
1.12 Contributions to management by various experts
1.13 Management styles
1.14 Practical aspects of management
2. Development of Management Thought and Approaches
2.1 Contribution of modern indian economic thought
2.2 Introduction to management thought
3. Planning and Decision Making
3.1 Planning
3.2 Types of planning
3.3 Forecasting techniques
3.4 Decision making
3.5 Herbert simon model
4. Organising and Staffing
4.1 Organisation
4.2 Organisational structure
4.3 Centralisation and decentralisation
4.4 Delegation of authority
4.5 Staffing
5. Direction and Communication
5.1 Directing
5.2 Communication
6. Motivation and Leadership
6.1 Motivation
6.2 Leadership
7. Co-ordination and Control
7.1 Co-ordinating
7.2 Controlling
8. New Trends in Management
8.1 What is business ethics?
8.2 Business ethics is now a management discipline
8.3 Ethics management programs: An overview
8.4 Social responsibilities
8.5 Management of crisis
8.6 Management of change
8.7 Event management

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा वाणिज्य

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT

PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF MANAGEMENT

संबंधित पुस्तके