Loader
PRINCIPLES OF MANAGEMENT

PRINCIPLES OF MANAGEMENT


Rs. 155 (सर्व कर समावेश)

Rs. 147 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Nature of Management
1.1 The need and scope
1.2 Meaning and definition
1.3 The process of management
1.4 Managerial levels / hierarchy
1.5 Importance of management
1.6 Managerial functions
1.7 Managerial skills
1.8 Types of managers
1.9 Line and staff managers
1.10 Management - art, science or profession
1.11 Management, administration, organisation
2. Evolution of Management Thought
2.1 Introduction
2.2 Scientific management
2.3 Administrative management
2.4 Human relations school
2.5 Behavioural approach
2.6 Management science approach
2.7 Systems approach
2.8 Contingency approach
3. Function of Management-I
3.1 Planning
3.2 Types of planning
3.3 Forecasting techniques
3.4 Decision making
3.5 Herbert simon model
3.6 Organisation
3.7 Organisation structure
3.8 Centralisation and decentralisation
3.9 Delegation of authority
3.10 Staffing
3.11 Directing
3.12 Communication
3.13 Motivation
3.14 Leadership
4. Functions of Management-II
4.1 Controlling
4.2 Co-ordinating
5. Strategic Management
5.1 Introduction
5.2 Definition of strategy
5.3 Strategic decision making
5.4 Strategic management process
5.5 Three levels of operations of strategy
5.6 Characteristics of decisions at three levels
5.7 Strategy formulation
6. Recent Trends in Management
6.1 Social trend in management
6.2 Management of change
6.3 Management of crisis
6.4 Total quality management
6.5 Stress: Definitions an concept
6.6 Sources of Stress (Causes of Stress)
6.7 Consequences of job stress
6.8 Relationship between performance and stress
6.9 Introduction of international management
6.10 International management - two postulates
6.11 International management - the future scenario
6.12 The end of the manager

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

संबंधित पुस्तके