Loader
PRINCIPLES OF MANAGEMENT

PRINCIPLES OF MANAGEMENT


Rs. 130 (सर्व कर समावेश)

Rs. 124 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Concept of Management What is Management?
1.1 Definitions
1.2 Nature of management
1.3 Importance of management
1.4 Functions of management
1.5 Levels of management
1.6 Concept of administration
1.7 Management as a profession
1.8 Organisational effectiveness
1.9 Role of manager in organisation
1.10 Management yesterday and today
1.11 Management connections to other field of study
1.12 Historical background of management
1.13 Evaluation of different approaches
2. Planning and Organising
2.1 Planning: Meaning: Introduction
2.2 Nature of planning
2.3 Importance of planning
2.4 Steps in planning
2.5 Types of planning
2.6 Types of plans or elements of planning
2.7 Organising: Meaning
2.8 Definitions: Organisation
2.9 Features of organisation
2.10 Importance of organisation or advantages of organisation
2.11 Principles of organisation
2.12 Formal and informal organisations
2.13 Organisational charts
2.14 Types of organisation
2.15 Centralisation and decentralisation
2.16 Authority
2.17 Process of organisation
2.18 Responsibility
2.19 Delegation of authority
3. Staffing and Motivation
3.1 Staffing: Introduction and meaning
3.2 Definitions
3.3 Characteristics/features of staffing
3.4 Responsibility for staffing
3.5 Man power planning: Introduction
3.6 Types of manpower planning
3.7 Process of manpower planning
3.8 Importance and need for proper staffing
3.9 Factors affecting staffing
3.10 Recruitment and selection
3.11 Sources of manpower supply i.e. sources of recruitment
3.12 Internal vs. external sources of recruitment
3.13 Selection process
3.14 Training and development
3.15 Performance appraisal
3.16 Motivation
3.17 Theories of motivation
3.18 Herzberg’s motivation-hygiene theory
3.19 Comparison of herzberg and maslow model
3.20 Theory ‘X’ and theory ‘Y’
4. Directing and Controlling
4.1 Directing-introduction
4.2 Directing-definitions
4.3 Features of direction
4.4 Importance of direction
4.5 Principles of direction
4.6 Important aspects of directing functions or components of direction
4.7 Supervision
4.8 Leadership concept
4.9 Definitions: Leadership
4.10 Nature and characteristics of leadership
4.11 Difference between leadership and management
4.12 Importance of leadership
4.13 Elements of the process of leading
4.14 Challenges of leadership
4.15 Functions of a leadership
4.16 Situational approach of leadership or situational theory or contigency theory
4.17 Qualities of leader
4.18 Leadership styles
4.19 Team leadership
4.20 Controlling: Introduction
4.21 Concept of controlling
4.22 Definitions of control
4.23 Feature of control
4.24 Importance of control
4.25 Steps in control process
4.26 Why control is needed? Or need for control process or necessity of control
4.27 Types of control or stages of control
4.28 Contemporary issues in control or problems in control or control areas

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा

 • इयत्ता दुसरे वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ

 • विषय

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

PRINCIPLES OF MANAGEMENT

संबंधित पुस्तके