Loader
Procedural Programming Through 'C'

Procedural Programming Through 'C'


Rs. 150 (सर्व कर समावेश)

Rs. 143 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Programming methodology
1.1 Introduction
1.2 Steps Involved in Problem Solving
1.3 algorithm
1.4 flowchart
1.5 pseudo code

2.Introduction TO ‘C’
2.1 History of c
2.2 Computer languages
2.3 Where c stands
2.4 Program development cycle
2.5 Structure of a ‘c’ program
2.6 ‘C’ character set
2.7 C tokens
2.8 Variables
2.9 Data types in c
2.10 Data declarations and definitions
2.11 Operators and expressions


3. CONTROL Statements
3.1 introduction
3.2 if statement
3.3 the switch statement
3.4 conditional operators
3.5 iterative statement / loop statement
3.6 jump statements


4. Arrays
4.1 Introduction
4.2 Definition of array
4.3 Array declaration
4.4 Limitations of an array
4.5 Strings

5. Functions
5.1 Introduction
5.2 What is a function?
5.3 Functions and structured programming
5.4 How a function WORKS?
5.5 Library and user defined functions
5.6 Function declaration and definition
5.7 Writing a function
5.8 Calling a function
5.9 Types of functions
5.10 Methods of Passing Arguments
5.11 Functions with variable arguments
5.12 Arrays and functions
5.13 Recursive function
5.14 Storage classes of a variable
5.15 Preprocessors


6. Pointers
6.1 Introduction
6.2 Memory Organization
6.3 Basics of Pointers
6.4 The Pointer Operator
6.5 Using Pointers
6.6 Pointer Expression
6.7 void Pointer
6.8 Pointer Arithmetic
6.9 Precedence of & AND * Operators
6.10 Pointer to Pointer
6.11 Pointers to Constant Objects
6.12 Constant Pointer
6.13 Pointers and Arrays
6.14 Array of Pointers
6.15 Pointers and Functions
6.16 Dynamic Memory allocation


7. Structures and Union
7.1 Structures
7.2 Unions


8. File Handling
8.1 Introduction
8.2 The file pointer
8.3 Reading and writing file data
8.4 Files and command line arguments

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ Solapur

 • विषय Procedural Programming Through 'c'

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Procedural Programming Through 'C'

Procedural Programming Through 'C'

संबंधित पुस्तके