Loader
Production Technology

Production Technology

Rs. 235 Rs. 212 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा Diploma

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Mechanical

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र Vi

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Production Technology

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Production System 

Plant Location

Plant Layout and Material Handling 

Process Planning 

Production Planning and Control 

Work Study 

Inventory Control 

Jigs and Fixtures 

Modem Trends