Loader
PROGRAMMING IN ADVANCED JAVA

PROGRAMMING IN ADVANCED JAVA


Rs. 60 (सर्व कर समावेश)

Rs. 57 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Input and Output Package
1.1 Introduction
1.2 Files and directories
1.3 Streams
1.4 Print writer
1.5 Byte stream
1.6 Random access files
2. Collections
2.1 Data structure implementation in java
2.2 Vector
2.3 List
2.4 Iterator
2.5 Enumeration
2.6 Set
3. JDBC
3.1 Introduction
3.2 Java database connectivity (JDBC)
3.3 Java database drivers
3.4 JDBC API
4. Servlets
4.1 Introduction
4.2 Installing servlets
4.3 The servlet life cycle
4.4 HTTP support
4.5 Server database
4.6 Sessions
5. Multithreading
5.1 Introduction
5.2 Multithreading
5.3 Synchronization
5.4 Inter thread communication
5.5 Thread priorities
6. Remote Method Invocation
6.1 Introduction
6.2 RMI implementation
7. Introduction to JSP
7.1 Introduction
7.2 Jar files
7.3 Manifest files
7.4 JSP

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Programming In Advanced Java

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके