Loader
Programming In C

Programming In C


Rs. 215 (सर्व कर समावेश)

Rs. 204 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Basics of C
1. History of ‘C’
1.1 Where ‘C’ Stands?
1.2 Features of ‘C’
1.3 Writing and Executing a ‘C’ Program
1.4 Structure of a ‘C’ Program
2. C character Set
2.1 C tokens
2.2 Constants
2.3 Keywords
2.4 Variables
3. Operators
3.1 Arithmetic Operators
3.2 Relational Operators
3.3 Logical Operators
3.4 Increment and Decrement Operators
3.5 Bitwise Operators
3.6 Assignment Operator
3.7 Conditional Operator
3.8 Other Operators
4. Formatted Input – Output
    Solved Programs

2. Decision Making
1. Decision Making and Branching
1.1 ‘if’ Statement
1.2 ‘if . . . else’ Statement
1.3 The switch Statement
1.4 Use of ‘break’ Statement
2. Looping
2.1 The ‘while’ Loop
2.2 The ‘do-while’ Loop
2.3 The ‘for’ loop
2.4 Nested Loops
2.5 Using “break” in Loops
2.6 Using continue
2.7 Using goto
     Solved Programs


3. Arrays and Strings
1. Array Declaration
1.1 One–Dimensional Arrays
1.2 Two-Dimensional arrays
2. Strings
2.1 String Input/Output
2.2 Standard Library Functions
2.3 Array of Strings
      Solved Programs


4. Functions and Structures
1. What is a Function?
2. Library and User Defined Functions
2.1 Library Functions
2.2 User Defined Functions
3. How A Function Works?
4. Defining A Function
4.1 Function Declaration
4.2 Function Definition
5. Function Types
5.1 No Argument, No Return Value
5.2 No Argument with Return Value
5.3 Arguments with Return Value
6. METHODS OF PASSING PARAMETERS
6.1 Call by Value
6.2 Call by Reference
7. Recursion
8. Scope of Variables
9. Command Line Arguments
9.1 What is Command Line?
9.2 Declaration of main
10. Structures
10.1 Declaring and Initializing Structure
10.2 Initializing a Structure Variable
10.3 Accessing Structure Members
10.4 Array of Structures
       Solved Programs


5. Pointers
1. The Basics of Pointers
1.1 The Address Operator (&)
1.2 What is a Pointer?
1.3 Declaring a Pointer
1.4 Initializing Pointers
2. Pointer Arithmetic
2.1 Comparison of Two Pointers
2.2 Operations on Pointers
3. Precedence of & and * Operators
4. Arrays and Pointers
5. Array of Pointers
6. Some Declarations and Their Meanings
7. Strings and Pointers
    Solved Programs

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा Diploma

 • विद्याशाखा Engineering

 • शाखा Computer

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Programming In C

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

Programming In C

Programming In C

संबंधित पुस्तके