Loader
रक्तशास्त्र

रक्तशास्त्र

Rs. 100 Rs. 90 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

रक्ततपासणी शरीरातील अनेक घडामोडींची,स्थितीची ,व्याधी -विकारांची पूर्वसूचना मिळते .रक्तशास्त्रावरील हे मराठीतील सहज सुलभ पद्धतीने लिहिलेले महत्त्वाचं पुस्तक .रक्त ,रक्तातील  घटक ,रक्ताची कार्य ,रक्तविकार ,रक्तचाचण्या ,नवे संशोधन असे अनेक विषय पुस्तकात आले आहे .या पुस्तकाचे स्वरूप समग्र आहे .रक्तविषयीचे संपूर्ण माहिती मिळते.