Loader
सामान्य विज्ञान माला भाग 2

सामान्य विज्ञान माला भाग 2

Rs. 70 Rs. 63 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

शालेय विद्यार्थ्यांना तात्काळ माहिती मिळावी या पद्धतीने या विज्ञान मला चंद्रकांत सहस्रबुद्धे यांनी तयार केल्या आहेत .मराठी व इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमधून तयार केल्या आहेत .सामान्यविज्ञानाचे समग्र स्वरूप या दोन भागांमधून लेखकाने प्रश्नोत्तरे स्वरूपातून समजावून दिले आहे .या पुस्तकाचे स्वरूप शालेय पद्धतीनुसार असेल ,तरी उत्सुक वाचकांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त आहे .