Loader
संपूर्ण पाककला (शाकाहारी)

संपूर्ण पाककला (शाकाहारी)

Rs. 260 Rs. 234 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

मुख वैशिष्ट्ये :
* सर्वसमावेशक पाककृती
*आधुनिक व पारंपरिक पदार्थांचा मेळ
* निवडीसाठी भरपूर पदार्थ
* पदार्थांमधील वैविध्य
*सर्व निमित्तांसह, दैनंदिन जेवणातील पदार्थ
* सर्वसामान्यपणे उपयुक्त ठरणारी माहिती व मार्गदर्शन
* सर्वच दृष्टीने पदार्थ उत्कृष्ट होण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण-उपप्रकरणात व पाककृतीत जास्तीत जास्त उपयुक्त टीपा व सूचनांनी आपल्या स्वयंपाकघराला स्वयंपूर्ण करून वेगळं परिमाण देणारं उषा पुरोहित लिखित पुस्तक- संपूर्ण पाककला!.