Loader
संविधान-सभेत डॉक्टर आंबेडकर

संविधान-सभेत डॉक्टर आंबेडकर

Rs. 300 Rs. 270 10% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

संविधान-सभेत डॉ. आंबेडकर ?
जनतेचे सरकार, जनतेसाठी सरकार व सरकार जनतेचे?
हा सिद्धांत आपण ?
किविण्यासाठी निर्धार वेᆬला पाहिजे. त्यासाठी आपल्या मार्गात येणार्‍या वाई?
गोष्टी, अडथळ्े ओळ्खण्यात वेळ् दडवता कामा नये.
जेणेकरून आपण आपल्या लोकांना जनतेसाठी सरकार ऐवजी जनतेचे सरकार ही भूमिका स्वीकारायला भाग पाडू. अयोग्य सरकारे हलविण्यात आपण दुबळ्े राहणार नाही.
हाच एक दोसेवा करण्याचा मार्ग आहे.
यापेक्षा चांगला मार्ग मला माहीत नाही. २६ जानेवारी १९५० रोजी भारत एक लोकााहीवादी दो होईल.
याचा अर्थ, या दिवसापासून भारतात लोकांचे सरकार असेल, लोकांनी चालविलेले सरकार असेल, व लोकांसाठी सरकार असेल.
पुन्हा तोच विचार माझ्या मनात घोळ्त राहतो,
भारताच्या लोकााहीवादी घ?
नेचे काय होईल...?
भारतीय लोक ही घ?
ना अबाधित ठेवतील का...?
का ही घ?ना नष्ट होईल...?
हा विचार माझ्या मनात येतो तेव्हा मी खूप चिंताग््रास्त होतो.