Loader
Software Project In Management

Software Project In Management

Rs. 105 Rs. 95 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

  • विद्याशाखा

  • इयत्ता तिसरे वर्ष

  • सत्र

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

1 Project management

2 Software Project Estimation

3 Project management Tools

4 Change (Configuration) MAnagement

5 Software Team Management

6 Role of User in Project Management