Loader
SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT


Rs. 130 (सर्व कर समावेश)

Rs. 124 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents

1. Project Management Framework
1. Introduction
2. Project Management Overview
3. Project Organization
4. Project Communication and Documentation
5. PMLC (Project Management Life Cycle)
6. Risk Management

2. Software Project Estimation
1. Introduction
2. Overview of Project Estimation
3. Methods of Estimation
4. NPV, ROI, Payback Analysis
5. Function Point Analysis
6. Rayleigh Curve
Solved Examples

3. Project Management Tools
1. Introduction
2. PERT AND CPM
3. Project Management through Microsoft Projects (MS - Project)

4. Change (Configuration) Management
1. Introduction
2. Change Management Plan
3. Change Management Process
4. Software Configuration Management (SCM)
5. Versioning and Version Control
6. Defect Management
7. Release Management Process
8. Configuration Management Tools

5. Software Team Management
1. Introduction
2. Team Structure
3. Team Types
4. Team Management and Communication
5. Group Behavior
6. Leadership and Motivation
7. Performance Management

6. Role of User in Project Management
1. Introduction
2. User Role in Project Management
3. User Role in PMLC
4. User Role in System Implementation

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

 • विद्याशाखा Computer Application

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र V

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Management

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

SOFTWARE PROJECT MANAGEMENT

संबंधित पुस्तके