Loader
Software Testing

Software Testing


Rs. 195 (सर्व कर समावेश)

Rs. 185 6% OFF

माहिती

प्रस्तावना

CONTENTS
1. Basic of Software Testing
1. Introduction
2. Software Quality
2.1 Software Quality Management
2.2 Why Software has Defects?
2.3 Testing
2.4 Software Testing
2.5 Purpose of Software Testing
2.6 STLC (Software Testing Life Cycle)
2.7 Views of Stakeholders about Testing
3. Definitions
3.1 Error
3.2 Fault
3.3 Bug Terminology
3.4 Failure
3.5 Defect
4. Objectives of Testing
4.1 Basic Principles of Testing
5. Test Case
5.1 When to Start Testing
5.2 When to Stop Testing?
6. Skills for Software Tester
6.1 Quality Assurance (QA)
6.2 Quality Control (QC)
6.3 Verification
6.4 Validation
7. V-Model
2. Types of Testing
1. Introduction
2. White Box Testing
2.1 Classification of White Box Testing
2.2 Static Testing
2.3 Structural Testing
3. Black Box Testing
3.1 Techniques for Black Box Testing
3.2 Equivalence Partitioning
3.3 User Documentation Testing
3.4 Graph Based Testing or State Based Testing
3.5 Differentiate between White Box testing and Black Box Testing
3.6 Examples on White and Black Box Testing
3. Levels of Testing and Special Tests
1. Introduction
2. Unit Testing
3. Integration Testing
3.1 Decomposition Based Testing
4. System Testing
4.1 Importance of System Testing
5. Acceptance Testing
6. Special Tests
7. Client-Server Testing
8. Web Based Testing
4. Test Management
1. Introduction
2. Test Planning
2.1 Preparing a Test Plan
2.2 Scope Management: Defining Features to be Tested/ Not Tested
2.3 Deciding Test Approach/ Strategy
2.4 Setting up Criteria for Testing
2.5 Identifying Responsibilities, Staffing and Training Needs
2.6 Identifying Resource Requirements
2.7 Identifying Test Deliverables
2.8 Testing Tasks: Size and Effort Estimation
3. Test Management
3.1 Choice of Standards
3.2 Test Infrastructure Management
3.3 Test People Management
4. Test Process
4.1 Base Lining a Test Plan
4.2 Test Case Specification
4.3 Update of Traceability Matrix
4.4 Identifying Possible Candidates for Automation
4.5 Developing and Base-lining Test Cases
4.6 Executing Test Cases and Keeping Traceability Matrix Current
4.7 Collecting and Analyzing Metrics
4.8 Preparing Test Summary Report
4.9 Recommending Product Release
4.10 Recommending Product Release Criteria
5. Test Reporting
5.1 Types of Report
5. Defect Management
1. Introduction
1.1 Need of Defect Management
1.2 Defect Classification
1.3 Defect Management Process
2. Defect Life Cycle
3. Estimate Expected Impact of a Defect
3.1 Techniques for Finding Defects
3.2 Reporting a Defect
6. Testing Tools and Measurements
1. Introduction
2. Limitations of Manual Testing and Need for Automated Testing
2.1 Limitations of Manual Testing
2.2 Automated Testing
3. Features of Test Tools
4. Guideline for Static and Dynamic Testing Tools
5. Advantages and Disadvantages of Using Tools
6. Selecting a Testing Tool
7. When to use Automated Test Tool?
8. Metrics and Measurement
8.1 Types of Metrics

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा Diploma

 • विद्याशाखा Engineering

 • शाखा Computer

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र Vi

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Software Testing

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

संबंधित पुस्तके