Loader
Software Testing & Quality Assurance

Software Testing & Quality Assurance

Rs. 300 Rs. 270 10% OFF

माहिती

शैक्षणिक माहिती

  • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

  • विद्याशाखा Engineering

  • शाखा Information Technology

  • इयत्ता चौथे वर्ष

  • माध्यम इंग्रजी

  • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

  • विषय Software Testing & Quality Assurance

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Testing Principles 

Test Management 

Software Metrics 

Quality Assurance 

Quality Standards 

Development of CMM