Loader
SOFTWARE ENGINEERING WITH UML

SOFTWARE ENGINEERING WITH UML


Rs. 165 (सर्व कर समावेश)

Rs. 157 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Overview of Software Development with SSAD
1. Introduction
2. SSAD (Structured System Analysis and Design)
3. System Development Life Cycle (SDLC)
4. System Development Models and Approaches

2. Overview of Software Development with OOAD
1. What is OOAD (Object Oriented Analysis and Design)
2. What is SSAD (Structured System Analysis and Design)
3. Object Oriented Concepts


3. Requirement Determination and Specifications
1. Introduction
2. Fact Finding Methods
3. Requirement Definition
4. Software Requirement Specification


4. Requirement Analysis And Design (SSAD & OOAD)
1. Introduction
2. Decision Analysis Aspects
3. Decision Table
4. Decision Tree
5. Structured English
6. Functional Decomposition Diagram
7. Process Modeling
8. Data Flow Diagram
9. Casual Loop Diagram (CLD)
10. Entity Relationship Diagram (ERD)
11. NORMALIZED FILE LAYOUTS

5. UML
1. Introduction
2. Need of UML
3. Use Case Driven Object Oriented Analysis
4. Use Case Model
5. Use Case Diagram
6. Activity Diagram
7. Sequence Diagram
8. Collaboration Diagram
9. Class Diagram
10. State Chart Diagram


6. User Interface Design
1. User Interface Design
2. Design of Output
solved papers of oct 12,apr 13,oct 13.

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा मास्टर पदवी

 • विद्याशाखा Computer Management

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Software With Uml

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

SOFTWARE ENGINEERING WITH UML

SOFTWARE ENGINEERING WITH UML

संबंधित पुस्तके