Loader
स्पर्धा परीक्षा संपूर्ण मार्गदर्शक

स्पर्धा परीक्षा संपूर्ण मार्गदर्शक

Rs. 265 Rs. 225 16% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

"के.सागर प्रकाशन" यांच्या तर्फे प्रकाशित झालेले "स्पर्धा परीक्षा संपूर्ण मार्गदर्शन" पुस्तक स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त असे आहे. प्रस्तुत पुस्तक हे खालील विभागांसाठी आणि पदांसाठी उपयोगाचे आहे.

  • न्याय सहायक विज्ञान प्रयोग शाळा तंत्रज्ञ  
  • सार्वजनिक बांधकाम विभाग
  • महानगरपालिका
  • रयत शिक्षण सेवक
  • अंगणवाडी मुख्य सेविका व पर्यवेक्षिका
  • महिला व बालविकास विभाग