Loader
STATISTICAL METHODS FOR BIOLOGISTS

STATISTICAL METHODS FOR BIOLOGISTS


Rs. 185 (सर्व कर समावेश)

Rs. 176 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

Contents
1. Introduction to Statistics
1.1 Introduction
1.2 Data condensation and graphical methods
1.3 Graphical representation of frequency distribution
1.4 Diagrams
2. Population and Sample
2.1 Population and sample
2.2 Types and methods of sampling
2.3 Limitations of sampling
3. Descriptive Statistics
3.1 Measures of central tendency
3.2 Measures of dispersion
3.3 Skewness
3.4 Kurtosis
4. Probability
4.1 Introduction
4.2 Classical probability
4.3 Axiomatic approach to probability
4.4 Conditional probability
4.5 Independence of two events
5. Standard Probability Distributions
5.1 Introduction
5.2 Random variable
5.3 Discrete random variable
5.4 Continuous random variable
5.5 Probability distributions
5.6 Central limit theorem
6. Inferential Statistics
6.1 Introduction
6.2 Parameter and statistic
6.3 Tests of hypothesis
6.4 Sampling distribution of a statistic
6.5 Standard Error (S.E.)
6.6 Types of errors
7. Testing of Hypothesis
7.1 Procedure for testing of hypothesis
7.2 Tests for mean
7.3 Tests for variance
7.4 Tests based on chi-square distribution
8. Analysis of Variance
8.1 Introduction
8.2 One way classification
8.3 Two way classification
9. Correlation
9.1 Introduction
9.2 Bivariate data
9.3 Correlation
9.4 Methods of studying correlation
9.5 Multiple correlation
9.6 Partial correlation coefficient(VSN1-000327)

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Biotechnology

 • इयत्ता पहिले वर्ष

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय Statistics

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

STATISTICAL METHODS FOR BIOLOGISTS

STATISTICAL METHODS FOR BIOLOGISTS

संबंधित पुस्तके