Loader
Product

SYSTEM PROGRAMMING AND OPERATING SYSTEM I

Rs. 135 Rs. 128 6% OFF

माहिती

 • भाषा इंग्रजी

 • प्रकाशित वर्ष २०१०

 • पुस्तकाचे स्वरूप Printed

 • प्रकाशक विजन पब्लिकेशन

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र I

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय System Programming And Operating System I

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

Section-I
Expected Questions (Chapterwise)
Chapter 1: Introduction
Chapter 2: Editors
Chapter 3: Assembler
Chapter 4: Macros and Macro Processors
Chapter 5: Compilers
Chapter 6: Compiler Design Options
Chapter 7: Linker and Loader

Section-II
Question Paper Solution (Yearwise)
October 2010 to April 2011