Loader
SYSTEM PROGRAMMING & OPERATING SYSTEM - II

SYSTEM PROGRAMMING & OPERATING SYSTEM - II


Rs. 210 (सर्व कर समावेश)

Rs. 200 5% OFF

माहिती

प्रस्तावना

1. Introduction
1.1 What operating system DO?
1.2 Computer System Organization
1.3 Computer System Architecture
1.4 Operating System Structure
1.5 Operating System Operations
1.6 Process Management
1.7 Memory Management
1.8 Storage management
1.9 Protection and security
1.10 Distributed system
1.11 Special purpose system
1.12 Computing environment
1.13 Open Source Operating System

2. System Structure
2.1 Introduction
2.2 Operating system services
2.3 User Operating system interface
2.4 System Calls
2.5 Types of system calls
2.6 System Programs
2.7 Operating system structure
2.8 Virtual Machines
2.9 System Boot

3. Process Management
3.1 Introduction
3.2 Process Concept
3.3 Process Scheduling
3.4 Operations of Processes
3.5 Inter-process Communication

4. Multithreaded Programming
4.1 Overview
4.2 Multithreading Models
4.3 Thread Libraries

5. Process Scheduling
5.1 Introduction
5.2 Basic Concepts
5.3 Process Scheduling
5.4 Scheduling Algorithms
5.5 Thread Scheduling

6. Process Synchronization
6.1 Background
6.2 Critical section problem
6.3 synchronization hardware
6.4 Semaphores
6.5 Classic Problem of Synchronization

7. Deadlocks
7.1 Introduction
7.2 System Model
7.3 Deadlock Characterization
7.4 Deadlock Prevention
7.5 Deadlock Avoidance
7.6 Deadlock Detection
7.7 Recovery from Deadlock

8. Memory management
8.1 Introduction
8.2 Background
8.3 Swapping
8.4 Contiguous memory allocation
8.5 Paging
8.6 Segmentation
8.7 Virtual memory management

9. File System
9.1 file concept
9.2 access methods
9.3 Directory structure
9.4 Allocation Methods
9.5 free space management

शैक्षणिक माहिती

 • शैक्षणिक टप्पा पदवीधर

 • विद्याशाखा विज्ञान

 • शाखा Computer Science

 • इयत्ता तिसरे वर्ष

 • सत्र Ii

 • माध्यम इंग्रजी

 • मंडळ/विद्यापीठ पुणे

 • विषय System Programming And Operating System

अभिप्राय

 • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.
शिपिंग बद्दल माहिती
 • लागू असलेल्या ऑर्डरवर फ्री शिपिंगचा आनंद घ्या:
  • पुण्यामध्ये 3०० पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • महाराष्ट्रात 500 पेक्षा अधिक किमतीच्या खरेदीवर
  • भारतात 1000 पेक्षा जास्त किमतीच्या खरेदीवर
 • सामान्यतः 4-5 व्यावसायिक दिवसात डिलेव्हरी होते
 • कॅश ऑन डिलिव्हरी सेवा उपलब्ध
आपल्यासाठी विशेष ऑफर
 1. ऑनलाइन ऑर्डर्सवर विशेष ऑफर
 2. पुस्तके आणि स्टेशनरीवर उत्कृष्ट सवलत मिळवा

SYSTEM PROGRAMMING & OPERATING SYSTEM - II

SYSTEM PROGRAMMING & OPERATING SYSTEM - II

संबंधित पुस्तके