Loader
वाचन संस्कार

वाचन संस्कार

Rs. 150 Rs. 128 15% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

  • वाचनाचे संस्कार लहानपणापासूनच व्हायला हवेत.
  • ते का, कसे, त्याचे फायदे काय, त्यासाठी काय करायला हवे यावर सतीश पोरे यांचे हे संशोधनात्मक पुस्तक आहे.
  • वाचाल तर वाचाल, प्राथमिक शिक्षणाच्या दृष्टीकोनातून वाचन, वाचनारंभ, वाचन शिकवण्याच्या पध्दती, वाचन आकलन, शब्दसंपत्ती आणि वाचनपातळ्या, वाचनाची आवड वाढवा, वाचन क्रियेतील अडचणी, वाचन वेग या विभागामधून वाचनसंबधी विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे.
  • क्षमताधीष्टीत अभ्यासक्रमात मातृभाषा व गणित या विषयांच्या अभ्यासक्रमात कोणकोणत्या क्षमता प्रत्येक इयत्तेअखेर मिळवायच्या आहेत, हे पुस्तकात विस्ताराने दिले आहे.
  • लेखन आणि गणिताचा पाया पक्का असेल, तर आपण जीवनाच्या कोणत्याही क्षेत्रात यशस्वी होऊ शकतो, हे पोरे यांनी पटवून दिले आहे.