Loader
विज्ञान वारकरी शोधांच्या कथा

विज्ञान वारकरी शोधांच्या कथा

Rs. 45 Rs. 36 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

  • आज आपल्या अवती-भोवती अनेक उपकरने साधने आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनली आहेत.
  • उदा: फोन, स्टोव्ह, पंखा, छपाई यंत्र, टी.व्ही., सूक्ष्मदर्शक यंत्र, यांचा शोध लावणारे शास्त्रज्ञ हे विज्ञानाचे वारकरी आहेत. त्यांचा शोध आणि कार्य याची माहिती लेखकाने या पुस्तकात दिली आहे.