Loader
विज्ञानातील अनपेक्षित शोध १

विज्ञानातील अनपेक्षित शोध १

Rs. 20 Rs. 16 20% OFF

माहिती

अभिप्राय

  • या वस्तूबद्दल शेरा/अभिप्राय उपलब्ध नाही. अभिप्राय लिहिणारे सर्वप्रथम व्हा.

प्रस्तावना

  • विज्ञान ही एक मनाची वृत्ती आहे. अशी वृत्ती जिच्यामध्ये विचार करायला लावते, त्यानुसार वागायलाही लावते ही वृत्ति ज्या महापुरुषांना लाभली ते संशोधक बनले.
  • अशा प्रकारचे बरेच शोध आणि त्यामागील अनपेक्षित शोधाच्या कथा इथं दिल्या आहेत.
  • विज्ञान संशोधनाची जिद्द, धडपड आणि मिळालेल्या निरीक्षणावरून अचूक सिध्दान्त लेखकाने चार भागांत मांडले आहेत.